Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami wyceny nieruchomości