Podczas kursu omówiono rolę informacji w profilaktyce zdrowotnej. Zaprezentowano piramidę zdrowia, przedstawiono mapę ciała i mapę twarzy człowieka.