Kurs z podstawowymi materiałami dla studentów Biotechnologii.
Liczba i poziom aktywności kursu zależy od frekwencji uczestników.