Kurs podstawowy z przedmioty Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.
Zawiera materiały do zajęć i inne wymagane aktywności.