Przedmiot obowiązkowy dla I roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku logistyka.