Przedmiot fakultatywny dla III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku logistyka.