Kurs dla studentów stacjonarnych. Kierunek Finanse i Rachunkowość. Studia II stopnia, rok 1, semestr 2.