To jest kurs utworzony celem przeprowadzenia egzaminu końcowego z przedmiotu "Projektowanie systemów logistycznych" na 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia (mgr).