Kurs dla przedmiotu do wyboru na kierunku FiR i Zarządzanie