"Wielu osobom kojarzy się z cynicznym wykorzystaniem [przez instytucję finansową] konsumentów za pomocą różnych metod perswazji..."

   (B.Żurawik, W.Żurawik 1995)

   Czy jest tak naprawdę? Przekonaj się studiując materiały zamieszczone w tym kursie.