Kurs z przedmiotu "Inżynieria Systemów i Analiza Systemowa" na kierunku logistyka