Na tym kursie można wymieniać się informacjami oraz udzielać porad co do rozwiązania określonych zadań na platformie Moodle.

Każdy niech dzieli się swoimi pytaniami i rozwiązaniami na dowolnym forum.
Dzięki temu odpowiedź trafi do wszystkich zapisanych.

Hasło dla gości: 2020_Kurs