Przedmiot: Makroekonomia - ćwiczenia

Kierunek: Ekonomia, I rok, lic, grupa 2,

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Zajęcia zdalne w czasie epidemii.

Semestr letni 2019/2020