Przedmiot do wyboru, studia niestacjonarne, kierunek FIR, mgr. sem 4.