Przedmiot do wyboru, studia magisterskie, sem 4., kierunek Zarządzanie