Kurs dla przedmiotu Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, kierunek Logistyka, studia stacjonarne, sem 6.