Kurs dla przedmiotu Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, kierunek Logistyka, studia niestacjonarne, sem 6.