Kurs dla studentów niestacjonarnych, kierunek FIR, sem 4.