Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku zarządzania, studia niestacjonarne.