Seminarium Licencjackie, Zarządzanie, studia stacjonarne