Kurs przygotowany w celu przeprowadzenia kolokwium z ćwiczeń oraz egzaminu.