case study analiza wrażliwości w ujęciu sprawozdawczym