Materiały do nauki zdalnej. Materiały wyłącznie do użytku dla słuchaczy SSD SGGW w zakresie Ekonomii 2018/19-2021/22. Nieautoryzowane powielanie i rozpowszechnianie zabronione.