Wykład z rachunkowości finansowej - Fir s. 4, r. 2, nst - zajęcia zdalne - dr T. Felczak