Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa jest modułem ekonomicznym dla studentów kierunku Rolnictwo. W ramach zajęć przedstawione zostaną zasady planowania, rodzaje planów, w tym biznesplanów, a także możliwości rozwojowe przedsiębiorstw, itp. W ramach zajęć studenci opracowują biznesplan dla wybranego gospodarstwa rolnego.