Indywidualna przedsiębiorczość - to przedmiot przedstawiający profil przedsiębiorcy, charakterystykę przedsiębiorczości, zasady tworzenia i rejestracji firm, wybór formy prawnej, źródła finansowania działalności gospodarczej, wyboru form opodatkowania oraz sposobu rozliczeń podatkowych, zasady i cele sporządzania biznesplanu, charakterystykę przedsiębiorczości międzynarodowej, itp.