W ramach zajęć studenci zapoznają się z kluczowymi zagadnieniami logistyki we współczesnych organizacjach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problemy: organizacji i zarządzania procesami logistycznym, w tym - sterowania zapasami, magazynowania, tworzenia ładunków logistycznych, transportu, zarządzania informacją logistyczną, projektowania sieci logistycznych, zagadnienia logistycznych elementów obsługi klienta i pomiaru efektywności procesów logistycznych, oraz nowoczesnych metod zarządzania logistyką.