Kurs założony w celu przeprowadzenia zaliczenia z przedmiotu Inwestycje alternatywne