Kurs założony w celu przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń z Podstaw ekonomii na kierunku Inżynieria ekologiczna.