Kurs założony w celu przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu Rynki finansowe.