Kurs dla studentów 1 roku Finansów i Rachunkowość studiów magisterskich z przedmiotu Rachunkowość Finansowa II