Kurs dla studentów  kierunku Zarządzanie z przedmiotu Rachunkowość