Kurs założony w celu przeprowadzenia egzaminu z ekonomii