Egzamin z ekonomii dla kierunku Gospodarka Przestrzenna, 1 termin 20.06.2020