"Ubezpieczenie to urządzenie umożliwiające zastąpienie nieznanej lecz dużej straty małą lecz znaną stratą (składką)". (1962- definicja ubezpieczeń Mayersona)

Zapraszam do zapoznania się z treściami zamieszczanymi w tym kursie.