Przedmiot obowiązkowy dla studentów 1. roku, 1. semestru studiów niestacjonarnych kierunku LOGISTYKA