" Analizę rynku i badanie rynku należy rozumieć jako ogół czynności zmierzających do poznania istoty zjawisk i procesów rynkowych (podaży, popytu oraz związków i zależności między nimi), stosunków rynkowych i czynników określających te stosunki lub oddziałujących na nie (takich jak stan sił wytwórczych, płace, dochody, ceny towarów itd.)"...cdn.

Zapraszam do lektury materiałów umieszczanych w tym kursie.