Kapitał w przedsiębiorstwie - studia 1 st. stacjonanrne