Celem kursu jest podniesienie i udoskonalenie kompetencji informatycznych studentów, wprowadzenie do zaawansowanych technik analizy danych