Zaliczenie próbne z mikroekonomii dla kierunku Informatyka i Ekonometria st stacjonarne sem 1 rok akade. 2020/2021