Zaliczenie ćwiczeń i wykładu oraz złożenie pracy zaliczeniowej dla Rachunkowości Rolnej semestr 5 2020/21