test testowy w celu zapoznania się z platformą i przebiegiem egzaminu z przedmiotu rachunkowość