Kurs dla studentów niestacjonarnych kierunku FIR 2 st. realizujących przedmiot Rachunkowość Finansowa II w roku akademickim 2020/2021.