To jest kurs utworzony celem przeprowadzenia egzaminu końcowego z przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka (licencjat).