Kurs zaliczeniowy z Rachunkowości Podatkowej  dla studentów studiów niestacjonarnych