Kurs zaliczeniowy z Rachunkowości podatkowej dla studentów studiów stacjonarnych.