Kurs zaliczeniowy z Podstaw Rewizji finansowej dla studentów kierunku finanse i rachunkowość - niestacjonarne.