Kurs zawiera podstawowe informacje z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach.