Kurs jest skierowany do studentów studiów doktoranckich